Sprzedaż inwestycyjnych monet i sztabek złotych i srebrnych – w stałej ofercie sklepu! | Sprzedaż inwestycyjnych monet i sztabek złotych i srebrnych – w stałej ofercie sklepu!|

Od czego zależy wartość starej monety?

Wycena starych monet to proces, którego celem jest poznanie rzeczywistej wartości monety, banknotu czy też innego numizmatu, w procesie grandingu. Granding polega na oznaczaniu rodzaju numizmatu, skategoryzowania go i określania stanu zachowania wraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed niszczeniem. Zajmując się numizmatyką czy to amatorsko, czy profesjonalnie powinniśmy zacząć od ustalenia wartości posiadanych przez nas monet. Jak to zrobić?

MonetyO tym, że dokładne oszacowanie wartości danego numizmatu świadczy fakt, iż niektóre rzadko spotykane egzemplarze numizmatów mogą kosztować ogromne pieniądze. Brak wiedzy na temat ceny rzeczywistej numizmatu może wiązać się z ryzykiem niedoszacowania i tym samym starty finansowej. Aby jej uniknąć, wystarczy zbadać odpowiednimi technikami wartość danej monety.

 

Jak ustalić wartość starych monet?

Autentyczność i wartość monet określić można na kilka sposobów. Podstawową metodą, ale również mało precyzyjną i narażoną na dość spore rozbieżności w wycenie monet, jest porównanie numizmatu z katalogiem monet. Metoda ta określa wartość monety na podstawie ogólnej atrakcyjności, stanu, w jakim są zachowane oraz stopnia rzadkości monet. Inny sposób pozwala ustalić wartość monety na podstawie zawartości kruszcu, takiego jak srebro i złoto. Ale i ta metoda pozostawia sobie dużo do życzenia, gdyż mocno zależy od kursu złota i srebra w danym czasie.

Dla określenia wartości monet i ich stanu zachowania najlepiej stosować jest tzw. skalę Sheldona. Według niej numizmaty oceniane są wg skali numerycznej od 1 do 70, gdzie 1 oznacza najniższą, natomiast 70 – najwyższą jakość. Przy czym jedynie 30 z 70 liczb w danym zakresie wykorzystywane są do precyzyjnej oceny, a 11 z nich (od 60 do 70) opisuje monety niewpuszczone do obiegu. Skala Sheldona pozwala porównać różne okazy monet tego samego rodzaju i na tej podstawie przypisać im konkretną wartość rynkową.

 

Od czego zależy wartość numizmatu?

Na wartość monety ma wpływ jej autentyczność. Określa się ją, wykorzystując specjalistyczne techniki badawcze takie jak zgrzewanie ultradźwiękowe slabu, zabezpieczające monetę przed czynnikami zewnętrznymi, a także unikatowy hologram z folii samodestrukcyjnej, stanowiący ochronę przed fałszerstwem. Ważnym elementem w procesie stwierdzania autentyczności monet jest ich oznaczenie etykietami z opisem monet na slabach, opatrzenie logiem firmy wykonującej badanie autentyczności (widoczne w ultrafiolecie), a także opatrzenie indywidualnym numerem i kodem QR, pozwalającym na identyfikację slabu w internetowym rejestrze firmy autoryzującej numizmaty. Na sam koniec dodajmy jeszcze, że na wartość monet będzie mieć wpływ ich nakład, czyli podaż. Im jest on większy, tym wartość monet maleje. Jak łatwo się więc domyślić najwięcej „zarobi się” na monetach, których nakład jest mały lub bardzo mały (maksymalnie kilkaset).